Servicevoorwaarden

1. Inleiding

Deze website wordt beheerd door soraai.fun. In de hele site, de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar soraai.fun. soraai.fun biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen, inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site.

2. Gebruik van de service

U mag deze website alleen gebruiken om door de inhoud te bladeren die wij beschikbaar stellen. U mag de service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U stemt ermee in te voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de website en inhoud.

3. Toegang

Wij behouden ons het recht voor om deze website, en alle diensten of materialen die wij via de website aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de website of een deel ervan op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud en materialen beschikbaar op deze website zijn eigendom van soraai.funand zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten. U mag de inhoud van de website bekijken, kopiëren en afdrukken op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Servicevoorwaarden.

5. Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Deze website en alle informatie, inhoud en materialen worden geleverd door soraai.fun op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. soraai.fun geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

soraai.fun is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

6. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Canada, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

7. Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen.